: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :


 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่   


องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน เป็นต้น
ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลร่มไทร
 โดยได้บันทึกตามแบบบันทึกข้อมูลสถิติที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

     

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (59)
สถิติทั้งหมด (13320)