: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :

: ผู้บริหาร : 

            

 นายมาคตา  แวมูดอ                นายมูหัมมัดนูร  มามะ
นายก อบต.ร่มไทร                                     ปลัด อบต.ร่มไทร
---------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์

   สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  

  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

                                                                                                                                               ดูข้อมูลทั้งหมด
---------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

                                                                                                                                               ดูข้อมูลทั้งหมด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานและกิจกรรม
                                                                          

    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (1)
สถิติทั้งหมด (14008)