: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :

เอกสารดาวน์โหลด 

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบ62 - ดร.01   

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบ62-ดร.02   

แบบคำร้องแจ้งความเสียหายจากวาตภัย   

แบบคำร้องทุกข์หรือร้องเรียน   

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน   

แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบสาธารณภัย   

หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่   

    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (20)
สถิติทั้งหมด (13281)