องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
 ข่าว ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(พ.ย.61)♦ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (พ.ย.61)♦ ไตรมาสที่ 2
♦ ไตรมาสที่ 3
♦ ไตรมาสที่ 4

 

    

คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภา
 
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภา
อบต.ร่มไทร
 
ธันวาคม 18, 2015
 
คลิก Read More »

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ร่ม ไทร สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ร่ม
ไทร สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.
2558
พฤศจิกายน 18, 2015
ประชาสัมพันธ์ โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์ โครงการเมาลิดสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
พฤศจิกายน 18, 2015

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่ม
ไทร เรื่องรายชื่อผู้ขอรบสิทธิ์เงินอุด
หนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
พฤศจิกายน 5, 2015
นายชุมสาย เทพลิบ ผต.สถ. เขต 8 ลง
นายชุมสาย เทพลิบ ผต.สถ. เขต 8 ลง
พื้นที่ตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วน
ตำบลร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
กันยายน 20, 2015

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ราคา โครงการ ซ่อมแซม ถนน ดิน เดิม และ วางท่อ คอนกรีต เสริมเหล็ก(ทั้งตำบล)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ราคา
โครงการ ซ่อมแซม ถนน ดิน
เดิม และ วางท่อ คอนกรีต
เสริมเหล็ก(ทั้งตำบล)
พฤษภาคม 10, 2016
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอ
ราคา โครงการก่อสร้างอา
คารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที่ 1
มีนาคม 23, 2016
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอ ราคาโครงการ ประปาภูเขา สายยาบี 2 (ต่อจากบูเก๊ะดามา) หมู่ที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอ
ราคาโครงการ ประปาภูเขา
สายยาบี 2 (ต่อจากบูเก๊ะดา
มา) หมู่ที่ 2
มีนาคม 23, 2016
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ประปาภูเขาสายสุไหงบาลา หมู่ที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอ
ราคา โครงการก่อสร้างซ่อม
แซม ประปาภูเขาสายสุไหง
บาลา หมู่ที่ 4
มีนาคม 23, 2016
สรุปผลการ -จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประ จำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการ -จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประ
จำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 22, 2016
สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างประ จำเดือนพฤศจิกายน 2558
สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างประ
จำเดือนพฤศจิกายน 2558
มีนาคม 22, 2016
สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างประ จำเดือน ตุลาคม 2558
สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างประ
จำเดือน ตุลาคม 2558
มีนาคม 22, 2016
สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างประ จำเดือนมกราคม 2559
สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างประ
จำเดือนมกราคม 2559
มีนาคม 22, 2016
สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างประ
จำเดือนธันวาคม 2558
มีนาคม 22, 20
 

    
โครงการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ฮิจเราะฮ์ ศักราช และวันอาซูรอ อบต.ร่มไทร
โครงการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ฮิจเราะฮ์
ศักราช และวันอาซูรอ อบต.ร่มไทร
ประจำปี 2559
พฤศจิกายน 4, 2015
เมื่อวันที่  ... Read More »

แผนชุมชนและแผน 3 ปีของ อบต.ร่มไทร
แผนชุมชนและแผน 3 ปีของ
อบต.ร่มไทร
กันยายน 20, 2015
โครงการกีฬาองค์กรบริหารส่วน ตำบลร่มไทรคัพ ประจำปี 2558
โครงการกีฬาองค์กรบริหารส่วน
ตำบลร่มไทรคัพ ประจำปี 2558
กันยายน 20, 2015
 
    
 โครงการร่วมใจพัฒนา ๕ ธันวามหาราช โครงการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ฮิจเราะฮ์ศักราช และวันอาซูรอ อบต. แผนชุมชนบ้านไผ่งาม ม.5 ต.ร่มไทร
โครงการบัณฑิตน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล  โครงการค่ายเยาวชนอาสาป้องกันยาเสพติด โครงการกีฬาองค์กรบริหารส่วนตำบลร่มไทรคัพ ประจำปี 2558
Pictures Romsai Tambon Administration Organization. ขอแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัล title="ภาพกิจกรรม ฝึกอบรมทบทวน"
 

 กรอบใบไม้สีทอง
กรอบใบไม้สีทอง
กันยายน 20, 2015
เรือกอและจำลอง
เรือกอและจำลอง
กันยายน 20, 2015

 

 มัสยิด 300 ปี (มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือ มัสยิดตะโละมาเนาะ)
มัสยิด 300 ปี (มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือ มัสยิด
ตะโละมาเนาะ)
 กันยายน 20, 2015
ป่าพรุสิรินธร หรือ ป่าพรุโต๊ะแดง
ป่าพรุสิรินธร หรือ ป่าพรุโต๊ะแดง
กันยายน 20, 2015
อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด สุไหงปาดี
อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด สุไหง
ปาดี
กันยายน 20, 2015
หาดนราทัศน์
หาดนราทัศน์
กันยายน 20, 2015

 

ขอแนะนำเครื่องรับ-ส่งแฟกซ์จากซิมมือถือค่ะไม่ต้องใช้
เบอร์โทรศัพท์บ้าน) โดย admin


 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (54)
สถิติทั้งหมด (13315)