: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :

รายงาน 

     

 • รายงาน การประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี61
 • รายงาน การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี61
 • รายงาน ผลการตรวจสอบจาก สตง./ ป.ป.ช./ สถ. ประจำปี61
 • รายงาน ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี61
 • รายงาน ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 1
 • รายงาน ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 2

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

   

  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
  หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
  โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
  รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
  สถิติวันนี้ (51)
  สถิติทั้งหมด (13312)