: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :


  โครงการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

"หลักสูตร การทำขนมเบเกอรี่ของกลุ่มสตรี" (หมู่ที่ 5 บ้านร่วมใจ)

เมื่อวันที่ 10 - 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างและกลุ่มสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ "หลักสูตร การทำขนมเบเกอรี่ของกลุ่มสตรี"
ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานดำเนินการ : กองสวัสดิการสังคม
                   

                                           

                                                                   
    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (26)
สถิติทั้งหมด (13287)