: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :


 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. (e-LAAS)

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(หลักสูตรการจัดทำรายงานการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินและปฎิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ตามกฏหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒)
ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานปลัดฯ     

     

     

     

     

     

     

    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (5)
สถิติทั้งหมด (13266)