: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :


 ศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ ในการพัฒนาเด็กเล็ก

วันอังคาร ที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ไปศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ ในการพัฒนาเด็กเล็ก
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานดำเนินการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

       

    

    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (36)
สถิติทั้งหมด (13297)