: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :
   


 โครงการ ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต.

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะกรรมการและผู้นำทุกระดับ

เมื่อวันที่ 2-8 มีนาคม พ.ศ. 2562
นายก ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะกรรมการและผู้นำทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562
เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความรักความสามัคคีกันระหว่างภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานปลัด

 

       

       

       

       

       

           

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (14)
สถิติทั้งหมด (13275)