: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :
  


 โครงการ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่มไทร


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะผู้บริหาร พนักงาน เด็ก ศพด.และผู้ปกครอง
ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่มไทร ประจำปีงบประมาณ 2562
 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
หน่วยงานดำเนินการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

       

       

       

       

       

           

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (60)
สถิติทั้งหมด (13321)