: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :
 


 โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้พิการ เรื่อง "การฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการเบื้องต้น"


เมื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462
เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้พิการ เรื่อง "การฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการเบื้องต้น" ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

หน่วยงานดำเนินการ : กองสวัสดิการสังคม       

       

           

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (13)
สถิติทั้งหมด (13274)