: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :
 


 ฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ หลักสูตร “เพิ่มผลผลิตกลุ่มเลี้ยงปลา บ้านบาลูกายาอิง”

วันจันทร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และกลุ่มแม่บ้าน บ้านบาลูกายาอิง องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
หลักสูตร “เพิ่มผลผลิตกลุ่มเลี้ยงปลา บ้านบาลูกายาอิง” ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด นราธิวาส บ้านพิกุลทอง ม.6 ต.กะลูวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
หน่วยงานดำเนินการ : กองสวัสดิการสังคม

       

       

    

    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (58)
สถิติทั้งหมด (13319)