: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และรับมือภัยต่างๆ

ให้แก่ประชาชน (ภัยในครัวเรือนและภัยบนถนน)


วันเสาร์ ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายก คณะผู้บริหาร พนักงาน และกลุ่มสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และรับมือภัยต่างๆ
ให้แก่ประชาชน (ภัยในครัวเรือนและภัยบนถนน) ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานปลัด       

       

       

       

    

    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (2)
สถิติทั้งหมด (13263)