: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :


 โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

วันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นายก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้านและและผู้นำทางศาสนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
ได้เข้าร่วมโครงส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานปลัดฯ


               

    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (57)
สถิติทั้งหมด (13318)