: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :


 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ (หมู่ที่ 2 บ้านบาลูกายาอิง)

วันที่ ๑๑-๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และกลุ่มแม่บ้าน บ้านบาลูกายาอิง องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ "หลักสูตรการทำชุดขันหมากมุสลิม" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานดำเนินการ : กองสวัสดิการสังคม               

    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (29)
สถิติทั้งหมด (13290)