: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ : : องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร : :


 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.

(KM/พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร)

วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของอบต.
( หลักสูตร “การจัดการความรู้ Knowledge Management และ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ) ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานปลัดฯ

   

     

     

     

     

     

    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
หมู่ 1 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ 073-709746, 088-7929067 โทรสาร 073-709747
รับออกแบบเว็บไซต์ โดย webservice.tht.in
สถิติวันนี้ (35)
สถิติทั้งหมด (13296)